Czech

Czech translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":   "Tabulka neobsahuje žádná data",
  "sInfo":      "Zobrazuji _START_ až _END_ z celkem _TOTAL_ záznamů",
  "sInfoEmpty":   "Zobrazuji 0 až 0 z 0 záznamů",
  "sInfoFiltered":  "(filtrováno z celkem _MAX_ záznamů)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": " ",
  "sLengthMenu":   "Zobraz záznamů _MENU_",
  "sLoadingRecords": "Načítám...",
  "sProcessing":   "Provádím...",
  "sSearch":     "Hledat:",
  "sZeroRecords":  "Žádné záznamy nebyly nalezeny",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "První",
    "sLast":   "Poslední",
    "sNext":   "Další",
    "sPrevious": "Předchozí"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": aktivujte pro řazení sloupce vzestupně",
    "sSortDescending": ": aktivujte pro řazení sloupce sestupně"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!