Estonian

Estonian translation

Plug-in code

{
  "sProcessing":  "Palun oodake, koostan kuvamiseks nimekirja!",
  "sLengthMenu":  "Näita kirjeid _MENU_ kaupa",
  "sZeroRecords": "Otsitavat vastet ei leitud.",
  "sInfo":     "Kuvatud: _TOTAL_ kirjet (_START_-_END_)",
  "sInfoEmpty":  "Otsinguvasteid ei leitud",
  "sInfoFiltered": " - filteeritud _MAX_ kirje seast.",
  "sInfoPostFix": "Kõik kuvatud kirjed põhinevad reaalsetel tulemustel.",
  "sSearch":    "Otsi kõikide tulemuste seast:",
  "oPaginate": {
    "sFirst":   "Algus",
    "sPrevious":  "Eelmine",
    "sNext":    "Järgmine",
    "sLast":    "Viimane"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!